Tyck till om tyreso.se

Socialförvaltningen

Vad gör socialförvaltningen?

Socialförvaltningens uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. I ansvarsområdet ingår också den kommunala hälso- och sjukvården, barn- och ungdomsvården samt missbruksvården. Familjerätt, ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda samt familjerådgivning hör också till förvaltningens uppgifter.

 

Förvaltningschef
Magnus Lublin, tel: 08-578 297 10

Myndighetschef individ- och familjeomsorg
Anna-Lena Engstedt, tel 08-578 294 91

Myndighetschef äldre och funktionsnedsättning
John Henriksson, tel 08-578 295 29

Verksamhetschef för kommunal regi med ansvar för funktionsnedsättningsområdet och individ- och familjeomsorg
Anna Larsson, tel 08-578 290 73

Verksamhetschef för kommunal regi med ansvar för äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsområdet
Auli Metsänsalo, tel 08-578 296 26

Politiskt styrs förvaltningen av socialnämnden. Ordförande är Anna Lund (KD).


Socialförvaltningen

Publicerad av: webmaster

Senast uppdaterad: 2017-11-27

Högermeny