Tyck till om tyreso.se

Tekniska kontoret

Tekniska kontorets avdelningar:

  • Verksamhetsstöd, VA och renhållning
  • Miljö och trafik
  • Fastighet och facility

Tekniska kontorets ansvarsområden

  • Vatten och avloppsanläggningar
  • Renhållning och återvinning: slam, latrin, hushållsavfall med mera
  • Miljö och trafik
  • Gator och parker
  • Kommunens fastigheter, även drift och underhåll av inhyrda fastigheter
  • Idrott och friluft såsom idrottsplatser, gymnastiksalar samt kommunägda friluftsbad

 

Kontorschef
Britt-Marie Lundberg Björk, telefon: 08-578 291 28

Miljö- och trafikavdelningen
Chef Göran Norlin, telefon: 08-578 297 80 

VA- och renhållningsavdelningen
Chef Bertil Eriksson, telefon: 08-578 295 39 

Fastighet- och facilityavdelningen
Tf.Chef Jan Strandbacke, telefon: 08-578 292 25

 

Läs om avfall och återvinning 

Läs om vatten och avlopp

Läs om grönområden och parker

Läs om gator och trafik

Läs om fastighetsenheten


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-15

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Kontorschef
Britt-Marie Lundberg Björk
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar