Tyck till om tyreso.se

Tekniska kontoret

Kontoret ansvarar för vatten och avlopp, trafiknät, parkeringar, parker, VA och renhållning, kommunens fastigheter med mera.

Kontoret består av dessa avdelningar:
Verksamhetsstöd, VA och renhållning läs om avfall och återvinning och läs om vatten och avlopp, miljö- och trafik läs om grönområden och parker och  läs om gator och trafik samt fastighetsenheten läs om fastighetsenheten.

 

Tekniska kontorets ansvarsområden: 

  • Vatten och avloppsanläggningar
  • Renhållning och återvinning såsom slam, latrin, hushållsavfall med mera
  • Miljö och trafik
  • Gator och parker
  • Kommunens fastigheter, även drift och underhåll av inhyrda fastigheter
  • Idrott och friluft såsom idrottsplatser, gymnastiksalar samt kommunägda friluftsbad

 

Kontorschef
Britt-Marie Lundberg Björk, telefon: 08-578 291 28

Miljö- och trafikavdelningen
Chef Göran Norlin, telefon: 08-578 297 80 

VA- och renhållningsavdelningen
Chef Bertil Eriksson, telefon: 08-578 295 39 

Fastighet- och facilityavdelningen
Chef Jan Nilsson, telefon: 08-578 292 25


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-09-28

Högermeny

Kontakt

Tekniska kontoret

Kontorschef
Britt-Marie Lundberg Björk
Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar