Tyck till om tyreso.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen svarar för förskoleverksamhet, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubbar samt grundskola och särskola.

Verksamheten ska bedrivas efter de riktlinjer som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. Den ska också uppfylla de nationella mål som fastställts av riksdagen.

Politiskt styrs förvaltningen av barn- och utbildningsnämnden.

Förvaltningskontor

Förvaltningschef
Monika Larsson, tel 08-578 290 95

Stabschef och biträdande förvaltningschef
Ann-Catrine Hagner, tel 08-578 292 94

Verksamhetschef förskola
Elisabet Schultz, tel 08-578 296 91

Verksamhetschef grundskola
Johan Ahlkvist, tel 08-578 296 89

Tf verksamhetschefer barn- och elevhälsan
Viktoria Hallén, tel 08-578 295 72

Bertil Wennströmtel 08-578 296 92

Stabskontor

Administratör/förskola
Mona Östberg, tel 08-578 290 37

Administratör/förskola
Susanne Hägerbäck, tel 08-578 290 59 

Administratör/systemansvarig 
Susanne Westlund, tel 08-578 296 38

Administratör/systemansvarig
Sandra Lindblom, tel 08-578 296 54

Administratör resursfördelning
Eva Skott, tel 08-578 291 47

IT-pedagogisk samordnare
Kjell Bengtsson, tel 08-578 297 37

Nämndsekreterare
Marit Andersson, tel 08-578 292 88

Ledningsstöd

Utredare

Marika Lyman, tel 08-578 291 53

Utredare
Lisa Hellblom, tel 08-578 290 36

Lokalresursplanerare
Åse Olsson-Eimir, tel 08-578 293 57

Kommunikatör
Helena Törnqvist, tel 08-578 290 52

Barn- och elevhälsan

Tf verksamhetschefer barn- och elevhälsan
Viktoria Halléntel 08-578 295 72

Bertil Wennström, tel 08-578 296 92

Administratör
Monica Hogan, tel 08-578 290 92


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-03-13

Högermeny