Tyck till om tyreso.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen svarar för förskoleverksamhet, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubbar samt grundskola och särskola.

Verksamheten ska bedrivas efter de riktlinjer som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. Den ska också uppfylla de nationella mål som fastställts av riksdagen.

Politiskt styrs förvaltningen av barn- och utbildningsnämnden.

Förvaltningskontor

Förvaltningschef
Monika Larsson, tel 08-578 290 95

Stabschef
Marika Lyman, föräldraledig. 

Verksamhetschef förskola
Elisabet Schultz, tel 08-578 296 91

Verksamhetschef grundskola
Johan Ahlkvist, tel 08-578 296 89

Kommunikatör
Helena Törnqvist, tel 08-578 290 52

 

Stab
Administratör förskola
Mona Östberg, tel 08-578 290 37

Administratör förskola
Susanne Hägerbäck, tel 08-578 290 59 

Administratör förskola 
Susanne Westlund, tel 08-578 296 38

Administratör/systemansvarig
Sandra Lindblom, tel 08-578 296 54

Administratör resursfördelning
Eva Skott, tel 08-578 291 47

Administratör skolskjuts
Monica Hogan, tel 08-578 290 92

IT-pedagogisk samordnare
Kjell Bengtsson, tel 08-578 297 37

Utredare/verksamhetsstrateg
Veronica Bjurulf, tel 08-578 294 61

Nämndsekreterare
Vakant, tillsatt

Verksamhetscontroller/Lokalresursplanerare
Annika Lotterberg, tel 08-578 292 99

Barn- och elevhälsan
Chef barn- och elevhälsan
Caroline Draste, tel 08-578 294 51

Resurssamordnare
Eli Kavli Brevik, tel 08-578 295 72


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2018-01-16

Högermeny