Tyck till om tyreso.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen svarar för förskoleverksamhet, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubbar samt grundskola och särskola.

Verksamheten ska bedrivas efter de riktlinjer som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. Den ska också uppfylla de nationella mål som fastställts av riksdagen.

Politiskt styrs förvaltningen av barn- och utbildningsnämnden.

Förvaltningskontor

Förvaltningschef
Monika Larsson, tel 08-5782 90 95

Biträdande förvaltningschef och kontorschef
Erik Sanner, tel 08-5782 71 51

Verksamhetschef förskola
Elisabet Schultz, tel 08-5782 96 91

Verksamhetschef grundskola
Johan Ahlkvist, tel 08-5782 96 89

Verksamhetschef barn- och elevhälsan
Michael Martinsson, tel 08-5782 94 51

Stabskontor

Verksamhetsstrateg
Evalena Andrén, tel 08-5782 90 59

Administratör/systemansvarig 
Susanne Westlund, tel 08-5782 96 38

Administratör/systemansvarig
Sandra Lindblom, tel 08-5782 96 54

Administratör resursfördelning
Mia Broman, tel 08-5782 91 47

Skolskjutshandläggare
Bertil Wennström, tel 08-5782 96 92

IT-pedagogisk samordnare
Kjell Bengtsson, tel 08-5782 97 37

Ledningsstöd

Nämndsekreterare
Marit Andersson, tel 08-5782 92 88

Utredare
Marika Lyman, tel 08-5782 91 53

Lokalresursplanerare
Åse Olsson-Eimir, tel 08-5782 93 57

Kommunikatör
Helena Törnqvist, tel 08-5782 90 52

Verksamhetscontroller
Håkan Bertilsson, tel 08-5782 94 61

Barn- och elevhälsan

Verksamhetschef
Michael Martinsson, tel 08-5782 94 51

Administratör
Agneta Ahlin, tel 08-5782 95 19


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-08-25

Högermeny