Tyck till om tyreso.se

Tjänstemannaorganisation

Tyresö kommun har cirka 2.700 anställda - de flesta arbetar inom vård, förskola och skola.

Högste tjänsteman är kommundirektören Bo Renman. Tillsammans med ledningsgruppen samordnar han den kommunala verksamheten. Kommunen består av fem förvaltningar som sköter den löpande verksamheten, förbereder ärenden samt genomför politiska beslut. Tre kommunala bolag finns också.

Länkar till de olika förvaltningarna hittar du under organisationsskissen.

Du behöver inte veta vart du ska vända dig i olika frågor, eftersom kommunens Servicecenter tar hand om alla ärenden, och slussar dig vidare vid behov. Servicecenter kan du kontakta via telefon, e-post, chatt och personliga besök.

Organisation maj 2017


Kommunens förvaltningar och kontor

 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Förvaltningen svarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, fritidsklubbar samt grundskola och särskola.

 • Stadsbyggnadsförvaltningen

  Samhällsbyggnadsförvaltningen delades upp 1 januari upp i en stadsbyggnadsförvaltning och ett tekniskt kontor som numera tillhör Kommunstyrelseförvaltningen.

 • Socialförvaltningen

  Ansvarar för omsorg om äldre människor och människor med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård, barn- och ungdomsvård, missbruksvård, familjerätt, ekonomiskt bistånd och familjerådgivning.

 • Utvecklingsförvaltningen

  Ansvarar för frågor som gäller gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration, bibliotek, kultur och fritid.

Publicerad av: webmaster

Senast uppdaterad: 2017-05-01