Tyck till om tyreso.se

Samarbetspartner kring drogfrågor sökes

Publicerad den: 2010-01-15

Tyresö kommun söker en samarbetspartner för kompletterande drogförebyggande arbete i kommunens grundskolor under 2010.

Syftet är att med gemensamma krafter skjuta upp alkohol- och tobaksdebuten och minska konsumtionen bland kommunens unga. Stödet ska vara riktat till elever i år 6–9. I mån av utrymme får även stödet riktas till yngre elever

Samarbetet innebär:

  • En kompletterande verksamhet för eleverna likt det ÖPP-arbete, Örebro Preventionsprogram, som innebär information, stöd och handfasta tips på föräldramöten.
  • Stöd för elever och föräldrar i diskussion och/eller föreläsningsform kring etik, moral, unga och droger.
  • Att i samarbete med skolan/mentorer ta fram en plan för klassrumsbaserat stöd i elevgrupp på mentorstid.

Ansökan och information

Intresserade föreningar/organisationer, religiöst och politiskt obundna, ombeds att skicka in en skriftlig beskrivning av hur föreningen/organisationen på bästa sätt skulle kunna bidra till skolans förebyggande arbete i Tyresö. Det externa stödet avser 2010 och summan till förfogande under året är 200 000 kronor.

Vi vill ha ansökan senast den 25 januari till:

Tyresö kommun
Kansli och personalkontoret
Att: Kerstin Hedén
135 81 Tyresö

Mer information

Linda Wikman, brotts- och drogförebyggande samordnare, linda.wikman@tyreso.se, tel 5782 94 77.


Publicerad av: eva.tinnerholm@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2010-02-10

Högermeny