Tyck till om tyreso.se

Ny tillfart till Tyresö centrum

Publicerad den: 2009-02-09

För att förbättra trafiksituationen kring Tyresö centrum planeras en ny tillfart.

För att förbättra trafiksituationen kring Tyresö centrum planeras en ny tillfart. En ny gata, Bollmora allé, ska anläggas som en förlängning av Dalgränd och ansluta till Tyresövägen i en cirkulationsplats.

Även vid Dalgränd/Björkbacksvägen kommer en cirkulationsplats att anläggas. Detaljplanen, som är en del av det planprogram för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum som antogs 2006, har varit ute på samråd och ställts ut för granskning under 2008.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 februari 2009 att föreslå kommunfullmäktige att anta planen.


Publicerad av: Eva Tinnerholm

Senast uppdaterad: 2011-09-16

Högermeny