Tyck till om tyreso.se

Personlig handledning och ökad elevtid gav kvalitetspris

Publicerad den: 2015-11-27

Kunskapsskolan i Tyresö vann Tyresö kommuns kvalitetspris 2015. Strandskolan vann andra pris och bygglovsenheten kom trea. Fokus på den enskilde medborgarens behov löpte som en röd tråd i alla ansökningar.

Elever och lärare på Kunskapsskolan

Linnéa Sörensen Isaksson (stående till vänster) håller matematikworkshop. hon förklarar hur man omvandlar undersökningsdata till diagram för eleverna Nikita, Anna, Oskar, Hannah, Simon och Emma. Rektor Camilla Conradzon står i mitten av gruppen.

Tyresö kommuns kvalitetspris delas ut vartannat år. I år var det 15 enheter som ville vara med och tävla. Av dessa nominerades nio, varav tre skolor, fyra förskolor, en demensavdelning och kommunens bygglovsenhet.

Vinnaren, Kunskapsskolan i Tyresö, ligger egentligen i Stockholm stads del av Skrubba, men då merparten av eleverna kommer från Tyresö fick de ändå vara med att tävla. Syftet med tävlingen är att ta vara på goda exempel och att lära av varandra. Vid valet av vinnare fäste juryn bland annat stor vikt vid hur de tävlande arbetar med medborgarfokus.
– De värderingar vi ska arbeta efter i Tyresö är medborgarperspektiv, närhet, respekt, valfrihet och tillgänglighet. Kunskapsskolans arbete möter väl upp med dessa värderingar. De har metodiskt och framgångsrikt arbetat för att skapa mer tid med eleverna och anpassar undervisningen efter varje elevs behov, säger kommundirektör Bo Renman som ledde juryns arbete.

Tydliga mål varje dag

Kunskapsskolan har inte tradi-tionell klassundervisning, utan anpassar undervisningsgrupper efter behoven. Varje elev får ett eget schema och en personlig handledare som träffar varje elev i sin klass i ett 15 minuters handledningssamtal varje vecka. Eleverna får hjälp att sätta realistiska mål på lång sikt och dag för dag.
– Eftersom alla är olika och lär på olika sätt, söker vi styrkan i varje individs förutsättningar och personlighet, och vi utmanar och utvecklar individens kunskaper och förmågor utifrån detta, säger rektor Camilla Conradzon.
Simon Vallin som går i årskurs 7 är inte förvånad över att skolan vann kvalitetspriset:
– Det är en väldigt bra skola med god gemenskap. Man får snabbt vänner och blir även riktigt god vän med lärarna. Och så är miljön härlig, den andas lugn samtidigt som det finns lite färgglimtar som livar upp, säger han.

– Vi lärare är med eleverna under hela deras skoldag, vilket bygger väldigt bra relationer. Vi har avlastats från en rad administrativa sysslor och all planering sker efter klockan 15 då eleverna gått hem, säger Linnea Sörensen Isaksson. Lärarna får hjälp med planeringen från en kunskapsportal som sköts av en central pedagogikavdelning. Där utvecklas arbetssätt och elevmaterial efter de senaste pedagogiska rönen.

Strandskolan stark kandidat

Juryns arbete var dock inte lätt. Även Strandskolan kunde beskriva ett väl fungerande arbetssätt där undervisningen anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. De arbetar ämnes-övergripande och har temastudier med klara mål och kvalitetskriterier för varje årskurs. De lyckas väl med att främja inkludering av alla barn oavsett eventuella särskilda behov eller diagnoser.

Även tredjepristagaren, bygglovsenheten, har ett tydligt medborgarfokus i sitt arbete och har framgångsrikt arbetat med att utveckla och förenkla för medborgarna i deras kontakt med myndigheten. De har utvecklat det personliga mötet och förenklat sitt språkbruk. Diplom gick till demensavdelningen Linnean, förskolorna Rotvik, Speldosan, Strandpärlan, Trollebo samt Tyresö skola.

Ur juryns motivering:

Kunskapsskolan Tyresö har höga meritvärden och andelen godkända elever är högt. På skolan finns en tydlig och känd ansvars- och rollfördelning, Varje elev har en personlig handledare som de träffar varje vecka. Den personliga handledaren har ett helhetsansvar för elevens mål och studieresultat och fungerar som en länk till föräldrar, ämneslärare och elevhälsoteamet.

 

Läs mer om 2015 års vinnare av Tyresö kommuns kvalitetspris


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-12-02

Högermeny