Tyck till om tyreso.se

Oppositionens budgetförslag

Anita Mattsson (S) berättar hur oppositionens budgetförslag ser ut inför 2016.

Anita Mattsson– Vår i särklass största satsning jämfört med alliansen är inom skolan och förskolan. Det är inte rimligt att Tyresös elever ska ha sämre förutsättningar och ständigt ökande barngrupper. Vi satsar nästan 30 miljoner kronor mer än alliansen på en skola som bidrar till utjämning istället för ökade klyftor. Detta sker genom mindre barngrupper i förskolan och i skolans tidigare år, fler lärare och större möjligheter att hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Ett genomgående tema i vårt alternativ är förebyggande arbete och tidiga insatser, vilket är bra för individen och lönsamt för kommunens ekonomi.

– Vi satsar också mer på äldreomsorgen, dels genom att återställa omsorgstaxan, men också med kvalitetshöjningar. Det är rimligt att den som har betalat skatt hela livet kan känna sig trygg med att åldras i Tyresö.

– Vi känner djup oro över att alliansen har beslutat att flytta de studieförberedande programmen på gymnasiet till centrum, istället för att rusta upp befintligt gymnasium. Ekvationen går inte ihop, så kommunens täckningsbidrag beräknas till 20 miljoner kronor extra varje år. De pengarna skulle göra större nytta i verksamheten istället för på nya väggar. Den dyra lösningen riskerar i förlängningen att gymnasiet
istället läggs ner. Det är allvarligt för alla som inser att kunskap är vägen framåt.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-09-28

Högermeny