Tyck till om tyreso.se

Tyresös webbplats rankas högt i granskning

Publicerad den: 2017-12-06

Tyresö ligger bra till då Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde sin årliga granskning av kommunernas webbplatser 2017. 88 procent av frågorna som ställdes fick maxpoäng.

SKL har under flera år undersökt innehåll och kvalitet på informationen som finns på kommunernas webbplatser. Utgångspunkten har varit att se på den information som finns på webben utifrån medborgarens perspektiv. Finns det sådan enkel och relevant information som medborgaren kan förvänta sig?

Undersökningen genomfördes under tiden 19 juni till 13 oktober. Drygt 240 kommuner av Sveriges 290 kommuner gjorde en självgranskning av sina webbplatser och svarade på 256 olika frågor om innehåll, tillgänglighet och kvalitet. Mellan 40 och 98 procent av frågorna fick maxpoäng av kommunerna och i Tyresö blev siffran alltså 88. Hammarö rankades högst.

- Det är glädjande att vi fortfarande ligger högt på listan, förra året låg vi på 87 procent. Undersökningen är ett utmärkt verktyg för oss att få en kvalitetsgranskning på webbplatsen. Nu tar vi med oss frågorna i arbetet med kommunens nya webbplats som lanseras till våren, säger Tyresö kommuns kommunikationschef Charlotta Janson Josephsson.

Frågorna som ställdes handlade om alla kommunala ansvarsområden. Kommunerna fick tre svarsalternativ – att informationen finns, att den finns delvis eller att den saknas på webbplatsen. Exempel på frågor där information saknades i Tyresö är "finns det möjlighet att elektroniskt fylla i och ansöka om serveringstillstånd direkt på webben", "finns det information på engelska riktat till företagare" och "kommunens webbplats har information på teckenspråk".

Resultatet av undersökningen och alla frågor och svar finns på SKLs webbplats:


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-06

Högermeny