Tyck till om tyreso.se

Stark tillväxt – en positiv utmaning

Publicerad den: 2015-04-24

Fredrik Saweståhl- Det är roligt att planera för fler bostäder, skolor och utökad service. Fler invånare stärker våra möjligheter att ge riktigt bra service, säger kommunstyrels ordförande med anledning av bokslutet för 2014. (Foto: Erja Lempinen).

FÖR ARTONDE ÅRET I RAD redovisar Tyresö ett positivt resultat. De ordinarie verksamheterna gav ett överskott om 5,7 miljoner kronor.

– Vi kan inte komma ifrån att 2014 varit ett tufft år ekonomiskt för kommunen och vårt resultat är lägre än budgeterat, men vår ekonomi är i grunden bra och varje år stärker vi vår soliditet vilket är viktigt för vårt handlingsutrymme, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).
– Men vi måste fortsätta att vända på alla stenar för att säkra att vi har god ekonomisk ordning i våra verksamheter, säger han.
Målet är att ha oförändrad skatt och ge mesta möjliga service för varje skattekrona.
– Vi värnar om att medborgarna ska vara nöjda både med de kommunala verksamheterna och de alternativ som finns. Alla som jobbar i kommunen kan vara stolta över att vi levererar hög kvalitet. Det är särskilt glädjande att skolorna i Tyresö år 2014 hade de bästa resultaten någonsin. Det är ett kvitto på våra medarbetares höga kompetens, säger Fredrik Saweståhl.

Ökad stadsmässighet
Tillväxten i Tyresö var hög 2014, invånarantalet steg med över tusen personer. Detta är den starkaste befolkningsökningen sedan 70-talet och många pågående och planerade byggprojekt, framförallt den nya stadskärnan Norra Tyresö Centrum, medför att den höga tillväxten kommer att fortsätta.

– Det är en utmaning att bereda plats för fler och det kommer att krävas en fortsatt hög investeringstakt.
Men det är roligt att planera för fler bostäder, skolor och utökad service. Många kommuner brottas med motsatt problem. Den dialog vi nu för med medborgarna om vår nya översiktsplan är väldigt viktig och jag hoppas att många tar chansen att vara med och slå fast vår framtida utveckling, säger Fredrik Saweståhl och påpekar att ett viktigt mål i översiktsplaneringen är att värna om miljön, att fler får nära till naturen och att den ekonomiska hushållningen beaktas:
– Att vi blir fler betyder också att fler bidrar till kommunens ekonomi, att skatteintäkterna ökar och att våra
möjligheter att ha bra verksamheter stärks. Vår vision är att vara den attraktivaste kommunen i regionen och många ser oss faktiskt redan så, säger en nöjd kommunstyrelseordförande.

Nöjda medborgare

Svenskt kvalitetsindex rankade 2014 Tyresö som den tredje populäraste kommunen i landet. Under 2014 blev Tyresöborna alltmer glada i sin kommun – när nya siffror publicerades i februari 2015 så toppade Tyresö listan. 99 procent av de Tyresöbor som var med i undersökningen rekommenderar andra att flytta hit. Betyget som gavs på den kommunala servicen var också det högsta i länet, och femtonde bäst i landet.

Många nyinflyttade barnfamiljer har medfört att det behövs fler förskolor, men att den förra starka befolkningsökningen skedde på 60- och 70-talen har också gett en demografi med kraftig ökning av antalet äldre som behöver omsorg. Fredrik Saweståhl säger att utbyggnaden av äldreomsorgen kommer att få hög prioritet framöver:

– Brukarundersökningar inom äldreomsorgen visar på hög kvalitet, men vi har tyvärr hamnat lite efter vad gäller att bygga ut äldreomsorgen. Nu måste vi kavla upp ärmarna och leverera. Det ska finnas ett brett
spektrum av valmöjligheter vad gäller boende. Det ska vara ett nöje att bli äldre i Tyresö!


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-04-24

Högermeny

Relaterad information