Tyck till om tyreso.se

Positivt resultat för kommunen

Publicerad den: 2017-02-22

Tyresö kommuns bokslut visar för tjugonde året i rad positivt resultat. Det samtidigt som antalet invånare växte med 2 procent och vi blev 926 fler invånare.

Resultatet om +27 miljoner kronor överensstämmer med budget. Jämfört med förra året har skatteintäkterna ökat med 139 miljoner kronor, bidragsintäkter, varav mer parten från Migrationsverket, med 115 miljoner kronor. Kostnaderna i verksamheten har ökat med 225 miljoner kronor.

Fredrik SaweståhlTyresö har under de senaste åren haft en kraftig befolkningstillväxt. Så även 2016 då antalet Tyresöbor steg till 47 103.
– Tyresö har vuxit med över 900 nya invånare förra året och till er vill jag säga – välkommen hit, välkommen hem, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) och fortsätter:

– Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2016. Vi levererar plus i kassan för 20:e året i rad. Vi har uppfyllt de flesta mål bland annat att nå upp till att vara en av landets bästa skolkommuner, ett företagsklimat i topp och i hög grad nöjda medborgare enligt de mätningar som görs. Vi har med det lagt en bra grund för fortsatt utveckling.

Kommunens verksamheter kostade 2 303 miljoner kronor under 2016. De verksamheter kommunen anslog mest pengar till under 2016 var vård, skola och omsorg. Den största delen, 52 procent, gick till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Näst mest kostade vård och omsorg med 32 procent av den totala verksamheten. Sammantaget kostade verksamheterna inom skola, vård och omsorg 12,5 miljoner kronor mer än budgeterat.

Kommunen har 2016 investerat för cirka 278 miljoner kronor brutto. Investeringarna gäller bland annat den kommande nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum och gator och VA i Östra Tyresö.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-23

Högermeny

Relaterad information