Tyck till om tyreso.se

Nya former för medborgardialog

Publicerad den: 2016-02-16

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt program för medborgardialog. Programmet ska öka medborgarnas insyn och inflytande i kommunens verksamhet och beslut. Syftet är att dialogerna blir en mer naturlig del i kommunens arbete.

De öppna enkäter, som kommunens verksamheter ofta använder sig av, kommer under 2016 att kompletteras med ett verktyg för att stämma av enklare frågor med medborgarna via SMS. Dessutom kommer att införas en typ av medborgarförslag där Tyresöborna kan rösta på förslag de gillar. Förslag som får många anhängare kommer att behandlas i den politiska nämnd som ansvarar för området. De tidigare forumen Frågepanelen och Tyresöpanelen har nu avslutats.

Läs mer om hur du kan påverka

Läs programmet för medborgardialog

Beredningen för medborgardialog och mångfald kommer under året att ta fram förslag på fler redskap och metoder för medborgardialog. Dels löpande dialogverktyg som är anpassade för dialog med samtliga av kommunens medborgare och dels dialogverktyg som är speciellt anpassade för att föra dialog med kommunens ungdomar.

Läs om beredningen för medborgardialog och mångfald


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-02-17

Högermeny