Tyck till om tyreso.se

Glöm inte svara på vår medborgarenkät!

Publicerad den: 2016-09-20

Kommunen genomför just nu en enkätundersökning i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) och den har gått ut till 1200 slumpvis utvalda invånare i Tyresö. Vi är tacksamma för att du svarar!

Frukost i skärgårdshus
Enkätens frågor handlar om Tyresö som en plats att leva och bo i, kommunens verksamheter och vilka möjligheter det finns för den enskilde att påverka.

Det är viktigt för kommunen att få reda på hur invånarna ser på Tyresö och de kommunala verksamheterna för att kunna göra Tyresö till en ännu bättre plats för medborgarna.

– För oss som ägnar varje dag åt att utveckla Tyresö är det oerhört viktigt att få bra underlag och få tydliga besked om vad som är bra och vad som kan bli bättre. Den här undersökningen spelar stor roll för att vi ska få goda kunskaper om vad vi ska jobba mest med. Vår vision är att Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. Det är lite småkaxigt av oss men med ­Tyresöbornas hjälp av vi absolut komma dit, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet av enkäten kommer att presenteras i februari 2017.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-11

Högermeny