Tyck till om tyreso.se

Bra resultat med framtida utmaningar

Publicerad den: 2017-11-24

Tyresö kommun räknar med ett bättre resultat 2017 än på flera år. Om prognosen håller i sig klarar kommunen det överskott som krävs för att möta befolkningsförändringen. Men det finns fortfarande utmaningar att ta hänsyn till nu när vi nu går in i 2018.

Det pågår en löpande översyn av kommunens verksamheter för att anpassa kostymen till en verklighet där kostnaderna ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Andelen äldre och yngre växer mer än andelen i ­arbetsför ålder.

Samtidigt växer Tyresö och för att fortsätta klara våra åtaganden krävs investeringar. Det behövs nya äldreboenden, nya skolor och nya för­skolor.

Fredrik Saweståhl– Kommunplanen för 2018 har en ansvarsfull budget som sätter fokus på förskola, skola, äldreomsorg och integration, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).
Han pekar på de satsningar som redan påbörjats inom bland annat förskolan och äldreomsorgen. Här satsas på mer personal och mindre barngrupper i förskolan och kvalitetssatsningar med fokus på maten och medarbetarkompetens inom äldreomsorgen.

– Både skolan och äldreomsorgen får dessutom välbehövliga nya moderna lokaler framöver, bland annat med ny skola i Fornudden och nya äldreboenden i både Tyresö centrum och Fornudden. Dessa satsningar kommer att lyfta både äldreomsorgen och skolan.

Ta vara på medarbetarna

I kommunplanen för 2018 finns ett nytt strategiskt mål. För att rusta kommunen för framtiden behövs en långsiktigt hållbar utvecklingsstrategi. Verksamheterna i Tyresö kommun ska utvecklas genom innovativa och effektiva processer.

– Vi kan i många fall jobba smartare. Och en stor del av det arbetet handlar om att lägga om till en mer medarbetardriven verksamhet och ta bättre vara på våra medarbetare. En sådan utvecklingsprocess kommer inte bara att förbättra kvaliteten, den kan också bidra till bättre ekonomiskt resultat, menar Fredrik Saweståhl.

Förbättra digitaliseringen

Tyresö är en välmående kommun med små sociala problem. Arbetslösheten är fortsatt låg och relativt få medborgare har försörjningsstöd.

– Det ska vi vara stolta över, men inte ta för givet. Vi måste anstränga oss för att det ska fortsätta vara så. Nu skalar vi upp arbetet med integration för att genom fler jobb och fler företag se till att vi kan hålla kostnaderna nere, säger Fredrik Saweståhl.

Under kommande år läggs dessutom en särskild satsning på att förbättra digitaliseringen i Tyresö kommun:
– Det är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta vara effektiva och ha hög kvalitet gentemot våra medborgare och våra medarbetare.

Kommunplanen lägger också ­fokus på ett skärpt trygghetsarbete i Tyresö. Kommunen ska, utöver sitt redan goda samarbete med andra aktörer för att skapa trygghet, också säkra tryggare utemiljöer och bekämpa klotter och skadegörelse.

– Tyresöborna ska kunna känna att Tyresö är en trygg och attraktiv plats att leva, bo och vara företagare i, ­säger Fredrik Saweståhl.

Anita Mattsson (S), hur ser oppositionens budgetförslag för 2018 ut?

Anita Mattsson– Vi socialdemokrater vill ha ett jämlikt samhälle som ger alla möjlighet att nå sina mål. Skolan ska kunna kompensera för att barn har olika förutsättningar. Det är bra för oss alla om det går bra för grannens barn i skolan. Utvecklingen vi ser i Tyresö är stora barngrupper i förskolan och ökade klyftor i skolan. Tack vare en socialdemokratiskt ledd regering kommer nu stora statsbidrag som gör det möjligt för alliansen i Tyresö att i viss mån kompensera förskolor och skolor för löneökningar, ändå väljer majoriteten att återigen minska skolans budget med en procent. I skolans värld är effektiviseringar samma sak som färre lärare. Vi föreslår istället kraftiga satsningar genom fler pedagoger och mindre barngrupper. Vi föreslår också kompensatoriska insatser för att alla barn ska kunna nå sina mål, oavsett bakgrund.

– 27 000 personer köar till Tyresö Bostäder. Vi vill stoppa utförsäljningen och istället öka antalet hyresrätter, så att unga och andra kan få eget boende.

– Vi lägger också stort fokus på våra äldre. Vi vill bevara Björkbacken och bygga fler äldreboenden, för att äldre ska slippa flytta från kommunen mot sin vilja. Vidare anser vi att en meningsfull vardag skapar mervärden och bättre hälsa för äldre, därför satsar vi på träffpunkter. 

– Vi tror att många av samhällets utmaningar kan mötas med ett rikare föreningsliv och mer lättillgängliga kultursatsningar. Därför vill vi sänka avgifterna i kulturskolan, nolltaxera lokaler för pensionärs- och funktionshindersföreningar samt stärka kultur- och föreningslivet. 

– Vi föreslår ett antal besparingar, främst på central förvaltning, som utökat markant. Vi föreslår också en skattehöjning om 15 öre som ska öronmärkas till skolan och förskolan. Vi vill också underhålla befintliga skolor istället för att riva och bygga nytt. Det ger mer pengar till verksamheten.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-12

Högermeny

Relaterad information