Tyck till om tyreso.se

Södertörns nyckeltal

Kommunerna på Södertörn har tagit fram jämförande nyckeltal för flera kommunala verksamheter.

På Södertörnskommunernas webbplats finns rapporter med jämförande nyckeltal för olika verksamhetsområden.

 www.sodertornskommunerna.se

På webbplatsen finns också projektplan för pågående nyckeltalsarbete i Södertörnskommunerna.

Nyckeltalen har samlats in från i första hand officiella databaser och därefter sammanställts och analyserats.

Nyckeltalen ger kommunernas politiska ledningar en översiktlig bild av kostnader och service jämfört med andra Södertörnskommuner. De används också som ett stöd för verksamhetsutvecklingen.

Nyckeltal finns inom följande områden

 • finansiell ställning och utveckling
 • funktionshinder
 • förskola
 • gator och vägar
 • grundskola
 • gymnasium
 • individ- och familjeomsorg
 • kultur och fritid
 • lokalkostnader
 • medborgarundersökning (Statiska centralbyråns)
 • miljö
 • personlig assistans
 • vatten och avlopp
 • äldreomsorg

Publicerad av: sandra.rosendahl@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-07