Tyck till om tyreso.se

Trygghet och säkerhet

Tyresö kommun har näst lägst kostnader för olyckor i hela landet. Det konstaterar SKL i Öppna jämförelser "trygghet och säkerhet" 2016. Sammantaget rankas Tyresö som 51 av landets 290 kommuner vad gäller trygghet och säkerhet.

Enligt rapporten är Tyresö den kommun i landet där "samhällets kostnader för olyckor är näst lägst", nämligen 4500 kr/invånare. Kommunen ligger i trafiksäkerhetstoppen, men även övriga personskador ligger lågt.

Klättrar ner i ranking
Kommunerna rangordnas enligt ett sammanvägt värde, grundat på hur vanligt det är med personskador, olyckor och brott i kommunen. Tyresö kommun har gått ner från plats 38 till 51 i rangordningen. Jämfört med övriga Stockholmskommuner ligger Tyresö på tionde plats av 26 jämfört med åttonde plats i förra mätningen. Allra bäst till ligger Lomma, följt av Hammarö och Ydre.

"Det behöver dock inte vara så att kommunerna som får de bästa resultaten i jämförelsen är de som arbetar bäst inom området trygghet och säkerhet. Kommunerna har olika förutsättningar som påverkar utfallet. Men det sammanvägda värdet är användbart när en kommun jämför sitt utfall med andra som har likvärdiga förutsättningar", skriver Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Resultat
Resultaten visar bland annat att anmälda stöld- och tillgreppsbrott samt våldsbrott ligger kvar på samma nivå som tidigare, men antalet utvecklade bränder i Tyresö har minskat.

Däremot har antalet anmälda skadegörelsebrott ökat. Detta beror dock på en justering av statistiken och drabbar även andra kommuner. Polisen håller just nu på att registrera klotterärenden som blivit liggande sedan flera år tillbaka. Många skadegörelsebrott som registrerades under 2016 har egentligen inträffat tidigare – och under flera år. Detta gör statistiken svårtolkad.

Tyresö kommun arbetar på olika sätt för att minska brott och öka trygghet i kommunen. Bland annat genom en välfungerande grannsamverkan och skyltning mot brott. Tryggheten utomhus påverkas starkt av vuxnas närvaro och föräldravandringar som  sprider trygghet och har en positiv påverkan på våldsbrotten.

Tyresö kommun har sedan flera år en samverkansöverenskommelse med polisen och arbetade under 2016 fram ett medborgarlöfte med polisen. Syftet är att minska brott och öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöftet bygger på medborgarnas upplevelser om vad som är otryggt i kommunen och togs fram bland annat genom medborgardialog. Utifrån detta fokuseras på tre områden i Tyresö: knutpunkter (busstorg), trafik och i övrigt otrygga platser (belysning och vegetation). Till dessa fokusområden knyts aktiviteter, bland annat utökad polisiär närvaro och insatser från kommunens sida.


Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2017-06-14

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar