Tyck till om tyreso.se

Trygghet och säkerhet

SKL konstaterar i sina öppna jämförelser "trygghet och säkerhet" att Tyresö är den kommun där samhällets kostnader för olyckor är lägst i landet. Sammantaget rankas Tyresö som 38 av landets 290 kommuner vad gäller trygghet och säkerhet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu presenterat en rapport "Öppna jämförelser - trygghet och säkerhet 2015." Där konstateras att Tyresö är den kommun i landet för vilket "samhällets kostnader för olyckor är lägst", nämligen 4400 kr/invånare. Kommunen har i många år legat i i den absoluta trafiksäkerhetstoppen, men även antalet övriga personskador är lågt.

Klättrar i ranking

I rapporten rangordnas kommunerna enligt ett sammanvägt värde, grundat på hur vanligt det är med personskador, olyckor och brott i kommunen. Tyresö kommun har klättrat fem placeringar till plats 38 i rangordning. I jämförelse med de 26 kommunerna i Stockholms län är Tyresö nummer 8 i rankingen.

"Det behöver dock inte vara så att kommunerna som får de bästa resultaten i jämförelsen är de som arbetar bäst inom området trygghet och säkerhet. Kommunerna har olika förutsättningar som påverkar utfallet. Men det sammanvägda värdet är användbart när en kommun jämför sitt utfall med andra som har likvärdiga förutsättningar", skriver Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Nationellt sett har Ydre bäst sammanvägt värde, därefter Knivsta och Lomma.

Resultat

Resultaten visar bland annat att Tyresö kommun har färre antalet utvecklade bränder, mindre våldsbrott och färre antal anmälda brott om skadegörelse än år 2014. Stöld- och tillgreppsbrotten ligger dock kvar på förra årets nivå.

Tyresö kommun arbetar på olika sätt för att minska brott och öka trygghet i kommunen. Detta görs bland annat genom en välfungerande grannsamverkan tillsammans med många vaksamma och kunniga grannsamverkare samt projektet skyltning mot brott som genomförs tillsammans med Polisen och trafikskolor i kommunen. En nyhet för i år är att kommunen fått förstärkning i tillsynsarbetet på inbrottsdrabbade gator. Numera hjälper även hunddagis till och övar tillsyn för att minska inbrotten i Tyresö kommun.

Att våldsbrotten fortsätter i en nedåtgående trend, likt tidigare år, påverkas starkt av vuxna som hjälper till med föräldravandringar. Detta sprider trygghet och lugn på gator och torg på kvällstid.


Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2016-08-08

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum
  • 08-578 291 00

Politiskt ansvar