Tyck till om tyreso.se

Näringsliv

Tyresö nummer 18 i Svenskt Näringslivs ranking 2016

När Svenskt Näringsliv rankar landets 290 kommuner avseende företagsklimat hamnar Tyresö på plats 18. Det är en förbättring med 44 platser jämfört med 2015 då rankingen blev 62. Tyresö blev därmed årets klättrare i Stockholms Län och fick fortsatt bäst ranking av Södertörnskommunerna.

Rankingen grundas både på statistik över exempelvis nyföretagande och arbetslöshet, och på enkätfrågor som till stor del bygger på attityder och upplevd service. Tyresös har fått kraftigt bättre ranking i attitydfrågorna. Allra störst förändring är servicen till företag där rankingen gått från plats 197 till 97. Medias attityder till företagande anses också ha förbättrats avsevärt, från ranking 176 till 86. 

Tyresös ranking har förbättrats i samtliga faktabaserade delar utom marknadsförsörjning; nyföretagsamhet (ranking 17, +11), andel i arbete (ranking 28 +5), kommunalskatt (ranking 41, +1), marknadsförsörjning (ranking 18, -1), företagande (ranking 122, +14), entreprenader (ranking 18, +3).

Svenskt Näringsliv genomför denna enkätundersökning varje år. Företagare får betygsätta hur de upplever situationen för det egna företaget ur skilda aspekter.

Företagsklimat 2013 - öppen jämförelse

Företagsklimat 2011För andra gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en öppen jämförelse för området företagsklimat. Undersökningen är en kvalitetsmätning som visar inom vilka områden företagarna anser att kommunernas myndighetsutövning fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på.

Öppna jämförelser Företagsklimat har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg. Det är enbart företag som varit i kontakt med kommunen som deltar i undersökningen.

Kommunernas service till näringslivet 2015
Stockholm Business Alliance undersöker kommunernas service till näringslivet vartannat år. Tanken är att löpande följa upp hur kommunernas service till näringslivet utvecklas.

Undersökningen gäller fem verksamhetsområden:

  • Bygglov
  • Markupplåtelser
  • Miljötillsyn
  • Brandtillsyn
  • Serveringstillstånd

Vad är Stockholm Business Alliance?
Stockholm Business Alliance, SBA, är ett partnerskap mellan kommuner i Stockholmsregionen för att fördjupa och utveckla det näringspolitiska arbetet i Stockholmsregionen. 


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15