Tyck till om tyreso.se

Jämställdhet

Tyresö kommun rankas högt i ny jämställdhetsrapport som SKL har sammanställt.

Kommunen rankas på plats 20 av totalt 290 kommuner när rapportens tre områden vägs ihop. Kommunerna rankas utifrån hur stor skillnad mellan kvinnor och män som nyckeltal inom tre områden uppvisar.

I rapporten öppna jämförelser - Jämställdhet har Sveriges kommuner och landsting (SKL) för första gången sammanställt könsuppdelade nyckeltal som rankar hur jämställda landets 290 kommuner är inom tre områden; politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.

Politisk representation

Under föregående mandatperiod var det en könsmässigt jämn representation i kommunfullmäktige. Av de kvinnor och män som hoppade av sitt uppdrag innan mandatperioden var slut var andelen kvinnliga avhopp större än männens.

Den samlade rankingen inom området placerar kommunen på plats 173 av totalt 290.

Arbetsvillkor

78,5 procent av de anställda i kommunen är kvinnor och tjänar 419 kronor mindre i månaden än männen.

Kommunens samlade ranking som jämställd arbetsgivare är plats 39 av totalt 290.

Service till invånarna

Servicen som kommunens verksamheter ger till medborgare inom utbildning, kultur och fritid, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg visar små skillnader i resultat mellan könen. Den sammanvägda rankningen inom området placerar kommunen på en sjunde plats av totalt 290.

Könsuppdelade nyckeltal har utgjort underlaget för respektive område. Inom utbildning har till exempel betygsresultat fördelat på flickor och pojkar utgjort underlag och inom äldreomsorgen var bland annat skillnader mellan kvinnors och mäns upplevda trygghet underlag. 

Äldreomsorgen har den högsta rankingen inom området, plats 46 av totalt 290.


Publicerad av: britt-marie.lahdet@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-04