Tyck till om tyreso.se

Hemlöshet

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har nu presenterat 2016 års resultat av öppna jämförelser inom hemlöshet.

Resultaten bygger på en nationell enkätundersökning från 2016. Undersökningen baseras på frågor av ja och nej-karaktär, inte på inrapporterad statistik.

Resultatet visar att Tyresö, i likhet med 83 procent av landets kommuner, saknar en övergripande plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Däremot finns en uppsökande verksamhet för de som riskerar att förlora sitt boende. I kommunen finns också en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks, där Tyresö ligger bra till nationellt sett. Enbart 23 procent av landets kommuner uppger att de har en sådan rutin.

Den interna samordningen i enskilda ärenden är relativt god i jämförelse med flera andra kommuner men det saknas rutiner för samordning exempelvis med äldreomsorgen.  


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-20