Tyck till om tyreso.se

Gymnasieskola

I öppna jämförelser gymnasieskola presenteras resultaten för de elever som är folkbokförda i kommunen.

Här redovisas elevernas slutbetyg samt övergången till högre studier och arbetsliv. Här finns också uppgifter om kommunens kostnader för gymnasieskolan. Rapporten avser 2013. Den nya gymnasieexamen gäller från och med 2014 och det kan få effekter på resultaten.

Rapporten visar att resultaten för Tyresöungdomar i de flesta fall ligger över snittet för landet som helhet och jämfört med länet ser resultaten också bra ut.

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år är 79 procent jämfört med 77 procent i riket. Jämfört med länet ligger vi också över medel. Andelen som uppfyllt grundläggande behörighet till universitet och högskola är 89,5 procent jämfört med 87 procent i riket. Tyresö ligger också över medel i länet. Tyresö rankas som nr 79 i landet. För de som gått ett yrkesförberedande program ligger Tyresö i topp i riket. Detta är en klar förbättring jämfört med föregående år.

Genomsnittlig betygspoäng ligger också över rikets genomsnitt och ligger i nivå med övriga Stockholms län.

När det gäller andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning så är siffran 74 procent, klart över snittet i riket som är 68 procent. Tyresö ligger lite under medel i länet där siffran är 74,9. Rankingen är 29 i landet. En förklaring kan vara att arbetsmarknadssituationen är god i Stockholms län.

Kostnaderna för gymnasieskolan är bland de lägsta i länet och även i landet som helhet. Tyresö ligger på plats 28.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-01-26