Tyck till om tyreso.se

Grundskola

Öppna jämförelser i grundskolan jämför resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Resultaten jämförs utifrån betyg i årskurs 6 och 9 samt ämnesprov i årskurs 3. Resurserna jämförs utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Rapporten innehåller även jämförelser av den årliga elev- och föräldraenkäten, där vi bland annat mäter trygghet - ett av Tyresö kommuns strategiska mål för förskola och skola.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) publicerar sedan 2016 rapporten Öppna jämförelser grundskola i december månad, och då jämförs resultat och resurser från föregående läsår.

Läs mer om öppna jämförelser grundskola (SKL:s webbplats)


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2017-12-05