Tyck till om tyreso.se

Grundskola

Öppna jämförelser i grundskolan jämför resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Resultaten jämförs utifrån betyg i årskurs 6 och 9 samt ämnesprov i årskurs 3. Resurserna jämförs utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Rapporten innehåller även jämförelser av den årliga elevenkäten, där vi bland annat mäter trygghet - ett av Tyresö kommuns strategiska mål för förskola och skola.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) planerar publicering av rapporten Öppna jämförelser grundskola till december månad, och då jämförs resultat och resurser från föregående läsår.

Läs mer om resultaten för läsåret 2014/2015 (publicerad april 2016)

Läs mer om öppna jämförelser grundskola (SKL:s webbplats)


Publicerad av: Helena Törnqvist

Senast uppdaterad: 2016-09-22