Tyck till om tyreso.se

Folkhälsa

SKL har tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tagit fram Öppna jämförelser kring folkhälsa. År 2014 genomfördes den andra öppna jämförelsen inom området, den första kom 2009.

Den nya rapporten innehåller resultat på regional och lokal nivå för 41 indikatorer, vilket är en dubblering sedan 2009. Syftet med rapporten är att bidra till att förbättra folkhälsan genom att stimulera till systematiskt förbättringsarbete inom olika verksamheter på regional och lokal nivå.

Tyresö ligger bättre till på ett flertal områden jämfört med andra. Här kan nämnas långtidsarbetslöshet, långvarigt biståndsberoende, risk för hjärtinfarkt och fallskador bland äldre. På andra områden ligger Tyresö sämre till när det gäller exempelvis pedagogisk utbildning i förskolan, daglig rökning och riskkonsumtion av alkohol. En uppdelning finns också på kön. Det som sticker ut i Tyresö är ett högre antal tonårsaborter än övriga landet.

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". På nationell nivå finns 11 målområden för folkhälsoarbetet. Tyresö har valt att fokusera på två av dem:

  • Målområde 9: Fysisk aktivitet
  • Målområde 10: Matvanor och livsmedel

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-01-30