Tyck till om tyreso.se

Energi och klimat

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar den 2 december öppna jämförelser kring Energi och klimat. Energiförbrukningen i kommunens lokaler har minskat kraftigt sedan 2009.

Av rapporten framgår bland annat att:

  • Energiförbrukningen i Tyresö kommuns lokaler är ett normalår 150 kWh per kvadratmeter och år, vilket är en minskning med över 20 procent de senaste fem åren.
  • 99 procent av energiförbrukningen är förnybar energi, vilket är oförändrat sedan förra året. 2009 var det 64 procent.
  • Den årliga energikostnaden i kommunens byggnader är i Tyresö 1469 kr/invånare enligt rapporten. Medeltalet för samtliga kommuner är 1657 kr/invånare.
  • 43 procent av kommunens transporter sker med miljöbilar (snittet för samtliga kommuner är 44 procent). Värt att notera är att kraven för miljöbilar har skärpts från och med 1 januari 2013.
  • Energianvändningen i kommunens personbilar och lätta lastbilar uppgår till 65 procent att jämföra med snittet för samtliga kommuner som ligger 78 procent. ( Bränslemängd i förhållande till körsträcka)

Fortsatta energieffektiviseringar

Tyresö kommun har som en av tre kommuner i Sverige fått sitt energiledningssystem för fastighet och facility certifierat enligt ISO 50001:2011.

Tyresö Vind AB startade sin vindkraftproduktion den 15 november 2014. Resultatet kommer dock inte att visa sig förrän vid nästa års redovisning.

Under 2015 infördes också samordnade varutransporter vilket beräknas halvera koldioxidutsläppen från varuleveranser till kommunens verksamheter.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-01-19