Tyck till om tyreso.se

Ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har nu presenterat 2017 års resultat av öppna jämförelser inom ekonomiskt bistånd.

Resultaten bygger på en nationell enkätundersökning från 2017. Undersökningen baseras på frågor av ja och nej-karaktär, inte på inrapporterad statistik.

Tyresö visar goda resultat i jämförelse med många andra kommuner när det gäller personalens agerande vid olika situationer, exempelvis finns rutiner för hur personalen ska agera i ärenden där det finns indikation på att en vuxen utsätts för våld samt när det gäller att förhindra att barnfamiljer vräks. Resultatet visar att det finns ett barnperspektiv även i den kunskapsbaserade verksamheten, exempelvis används en strukturerad mall som inkluderar barn i alla utredningar.

Tyresö har ett uppsökande arbete för de som riskerar att förlora sitt boende. Nationellt sett är det drygt hälften av kommunerna som bedriver ett sådant arbete.

Resultatet för ekonomiskt bistånd visar också på utvecklingsområden. Det finns en tydlig förbättringspotential när det gäller både den externa samverkan och den interna samordningen i enskilda ärenden där det saknas aktuella rutiner och överenskommelser med flera andra enheter och aktörer. Ett annat område som kan förbättras inom ekonomiskt bistånd, såväl i Tyresö som i många andra kommuner, är den systematiska uppföljningen för att utveckla verksamheten. Systematisk uppföljning är en drivande faktor för socialtjänstens generella arbete med kvalitet och för utvecklingen av en evidensbaserad praktik.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-29