Tyck till om tyreso.se

Våld i nära relation

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har nu presenterat 2017 års resultat av öppna jämförelser inom socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

Resultaten bygger på en nationell enkätundersökning från 2017. Undersökningen baseras på frågor av ja och nej-karaktär, inte på inrapporterad statistik.

Resultaten visar att Tyresö kommun liksom flera kommuner behöver utarbeta en skriftlig rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende. Resultaten visar även att väldigt få kommuner som har aktuella överenskommelser om samverkan med externa aktörer. Även Tyresö kommun kan utveckla samverkan med externa aktörer, samtidigt som kommunen har en fungerande intern samverkan inom området.

Det finns goda och väl fungerande rutiner för personalens agerande vid indikation på våld, och stödsamtal såväl som skyddat boende erbjuds vid behov. Kommunen har en kunskapsbaserad verksamhet och använder dessutom rekommenderade standardiserade bedömningsmetoder i sitt arbete. Tyresö kommun behöver främst arbeta vidare med systematiska uppföljningen inom området för att förbättra verksamheten.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-29