Tyck till om tyreso.se

Barn- och ungdomsvård

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har nu presenterat 2017 års resultat av öppna jämförelser inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Syftet med jämförelsen är att ge medborgarna insyn i vad verksamheterna åstadkommer, och att synliggöra för kommunerna vilka områden som kan förbättras. Undersökningen baseras på frågor av ja och nej-karaktär, inte på inrapporterad statistik.

Enligt resultaten har Tyresö kommuns barn- och ungdomsvård mycket god tillgänglighet och lättillgänglig information. Det finns en stark kunskapsbaserad kompetens inom kommunen, såväl när det gäller personal som familjehem. 

Den sociala barn- och ungdomsvårdens främsta utvecklingsområden är samverkan och systematisk uppföljning för att förbättra verksamheten. 

Kommunens information till placerade barn fungerar bra. Det finns också ett starkt skydd för individer, till exempel genom aktuella och väl fungerande rutiner för att inte röja personuppgifter.Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-29