Tyck till om tyreso.se

Uppföljning och analys

Grunden för uppföljning är att mäta riktningen i utvecklingen utifrån uppdrag och uppsatta mål. En del i uppföljningen består av politiskt fastställda indikatorer.

Indikatorerna återfinns i de planer som är upprättade för verksamhetsutvecklingen i kommunen. För att mer specifikt följa utvecklingen i verksamheterna används jämförelsedata och statistik både från egna system och nationella databaser.


Publicerad av: sandra.rosendahl@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-01