Tyck till om tyreso.se

Servicemätning telefoni och e-post

Under en följd av år har Tyresö kommun deltagit i en servicemätning som rör telefoni och e-post. Årets undersökning visar att vår service på telefon och svar på e-post är bättre än snittet för deltagande kommuner.

Undersökningen har genomförts av två företag Profitel och JSM Telefront. De har ringt och skickat e-post till totalt 144 kommuner.  Resultatet av den senaste mätningen visar på en förbättring i förhållande till förra året. Helhetsbedömningen för samtliga parametrar visar att Tyresö kommuns service är högre än snittet för deltagande kommuner.

Telefoni - hög tillgänglighet, bra svar

Tillgängligheten är högre i Tyresö än genomsnittet. Kommuner med någon form av service- eller kontaktcenter har i regel en högre tillgänglighet och längre svarstider än kommuner med traditionell växel som kopplar samtal vidare.

Svarstiderna i Tyresö är längre än genomsnittet. 75 procent av inkomna samtal får svar inom 1 minut och 90 procent inom 2 minuter. Andelen samtal som inte besvaras inom 2 minuter är dock betydligt lägre än snittet.

Undersökningen mäter också kvaliteten på svar på de frågor som ställs i samtalen. Tyresös andel av svar med "god svarskvalitet" som ställdes i samtalen är betydligt högre än genomsnittet och en förbättring med 20 procentenheter jämfört med tidigare år. Intresse och engagemang får fortsatt högre betyg än genomsnittet för deltagande kommuner och 98 procent av intervjuarna upplevde att de blev bra bemötta.

E-post – snabba och bra svar

När det gäller kontakter via e-post har vi högre service än genomsnittet. 95 procent av e-posten besvaras inom två dygn – snittet är 86 procent. Medelsvarstiden i Tyresö är 2 timmar mot 5 timmar i genomsnitt.
94 procent av svaren innehåller fullständiga avsändaruppgifter från kommunen, vilket är betydligt högre än snittet som är 75 procent.


Publicerad av: britt-marie.hansson-lahdet@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-01

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Kvalitetschef
Catrin Ullbrand
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar