Tyck till om tyreso.se

Medborgarundersökning 2014

Årets medborgarundersökning visar att Tyresöbornas nöjdhet har ökat. Tyresö är en bra plats att bo och leva på, kommunens verksamheter får gott betyg och informationen är god. Däremot vill många kunna få påverka mer.

Under hösten 2014 genomförde kommunen med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) en undersökning bland 1 200 invånare på temat "Vad tycker du om Tyresö kommun".

Undersökningen innehåller tre delar:

  • Hur nöjd är du med kommunen som en plats att bo och leva på?
  • Vad tycker du om kommunens verksamheter?
  • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i kommunen?

Betyget kan variera från 0 till 100, ju högre värde desto bättre. Betyg under 40 kan betraktas som underkända. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd.

- Det är oerhört glädjande att vårt målmedvetna utvecklingsarbete ger resultat. Det pågår också för närvarande flera speciella utvecklingsprojekt - exempelvis kring gymnasiet, säger kommundirektör Bo Renman.

Tyresö – en kommun att rekommendera

Nöjd-Region-Index (NRI) anger hur bra en kommun är att bo och leva i. NRI för Tyresö blev 71 år 2014, vilket kan jämföras med 67 år 2013. Snittet för samtliga 129 deltagande kommuner är 61.

Tyresö fått ett betyg som är högre än genomsnittet för alla faktorer som rör kommunen som en plats att bo och leva på. De enda undantagen är utbildningsmöjligheter och trygghet där resultatet är i nivå med snittet.

Högst betyg fick faktorerna kommunikationer (69) och fritidsmöjligheter (69). Lägst betyg fick faktorerna arbetsmöjligheter (53).

81 procent av de svarande skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tyresö.

Ökad nöjdhet med kommunens verksamheter

Omdömena om kommunens verksamheter sammanfattas i ett Nöjd-Medborgar-Index (NMI). NMI har höjts till 61 för Tyresö – våren 2013 blev det 56. Genomsnittet på NMI för samtliga deltagande kommuner 2014 blev 55.

De verksamheter som fått högst betyg i Tyresö kommun är vatten och avlopp (84) och räddningstjänst (78). Lägst betyg fick verksamheten stöd för utsatta personer (47) och gymnasieskolan (48).

Jämfört med övriga kommuner är resultatet högre på flera områden exempelvis idrotts- och motionsanläggningar, gator och vägar, gång- och cykelvägar, miljöarbete, renhållning och sophämtning, räddningstjänst, vatten och avlopp.

Bara på ett område – gymnasieskolan – har Tyresö lägre resultaten än genomsnittet och det är också det enda resultat som har sjunkit jämfört med 2013.

Män är i allmänhet mer positiva än kvinnor utom vad gäller kulturen. När det gäller kultur är betygen låga när det gäller teaterföreställningar och konserter. Medborgarna önskar också att det vore lättare att komma i kontakt med högre tjänstemän..

Medborgarna om sitt inflytande i Tyresö kommun

Nöjd-Inflytande-Index (NII) blev 45 för Tyresö, vilket är en klar förbättring mot 2013 då NII var 36. Det är också bättre än snittet 41 för samtliga deltagande kommuner 2014.

Den faktor som fått högst betyg i Tyresö är information (62). Lägst betyg fick faktorn påverkan (44). Tyresö har högre betyg än genomsnittet på samtliga områden utom kontakt där är resultatet i Tyresö är i nivå med genomsnittet.

Många invånare ger möjligheten att påverka politiska beslut och kommunala verksamheterna ett förhållandevis lågt betyg, men när det gäller påverkan svarade nästan hälften att de inte hade någon uppfattning i frågan. Även vad gäller kontaktmöjligheter är det många – två av tre – som inte har någon uppfattning i frågan.

Om undersökningen

Detta är den sjätte medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört i Tyresö sedan 2005. Hösten 2010 genomfördes en helhetsöversyn som påverkar jämförbarheten med tidigare undersökningar

SCB utförde hösten 2014 samma medborgarundersökning i 73 kommuner spridda över hela landet. I Tyresö blev svarsfrekvensen 48 procent, något lägre än genomsnittet för de deltagande kommunerna som var 50 procent. Svarsfrekvensen är högre för kvinnor än för män och låg för yngre och medelålders.

Fler undersökningar genomfördes under våren och jämförelser görs med samtliga 129 deltagande kommuner 2014.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-09-28

Högermeny

Kontakt

Kvalitetsenheten

Controller
Per-Olof Lindfors

Politiskt ansvar