Tyck till om tyreso.se

Medborgarundersökning

Tyresö kommun genomför i samarbete med Statistiska centralbyrån undersökningar för att få veta vad kommuninvånarna tycker om den kommunala servicen, om medborgarnas inflytande och kommunen som bostadsort.

Undersökningen innehåller tre delar:

 • Hur nöjd är du med kommunen som en plats att bo och leva på?
 • Vad tycker du om kommunens verksamheter?
 • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i kommunen?

Tyresö kommuns medborgarundersökningar

 • Svenskt kvalitetsindex 2015

  99 procent av Tyresöborna kan tänka sig att tipsa andra att flytta till kommunen enligt Svenskt kvalitetsindex. Det gör Tyresö till den populäraste kommunen i landet - enligt invånarna.

 • Medborgarundersökning 2014

  Medborgarna har blivit än nöjdare. Tyresö är en bra plats att bo och leva på, kommunens verksamheter får gott betyg och informationen är god.

 • Medborgarundersökning 2013

  SCB:s medborgarundersökning 2013 visar att Tyresöborna betraktar Tyresö som en bra kommun att bo och leva i med bra kommunikationer och fritidsmöjligheter. Den visar också vad de förväntar sig ska göras bättre.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-12-17

Högermeny

Kontakt

Kvalitetsenheten

Controller
Per-Olof Lindfors

Politiskt ansvar