Tyck till om tyreso.se

Kommunkompassen 2015

För tredje gången deltog vi i år i Sveriges kommuner och landstings (SKL) utvärdering av hur väl kommuner skapar förutsättningar för en bra verksamhet. Tyresö har sedan 2010 höjt sin poäng från 452 till 536 av möjliga 800. Rapporten ger massa tips om vad som kan förbättras, och även vad som är bra och bör bevaras.

164 kommuner har deltagit i utvärderingen som kallas Kommunkompassen. Kommunkompassen utvärderar inte verksamheternas resultat utan sättet att leda den och samspelet i kommunen.

Max poäng är 800, Tyresö ligger med 536 poäng en bra bit över snittet, men några kommunen (Nacka, Örebro, Helsingborg) har fått strax över 600 poäng.

Utvärderingen omfattar följande bedömningsområden:

  1. Offentlighet och demokrati
  2. Tillgänglighet och brukarorientering
  3. Politisk styrning och kontroll
  4. Resultat och effektivitet
  5. Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik
  6. Verksamhetsutveckling
  7. Kommunen som samhällsbyggare

Styrkor och förbättringsområden

De områden där Tyresö står sig bäst och också har utvecklats är:

  •  politisk styrning och kontroll,
  • tillgänglighet och brukarorientering
  • offentlighet och demokrati.

kommunkompassen 2015

Bland förbättringsområden märks systematik för att ta till vara medarbetarnas kreativitet och idéer, spridning och belöning av goda idéer och stöd till medarbetare för att utveckla kompetens och kreativitet. Ledarskap, ansvar och delegation var ett område där Tyresös poäng låg strax under genomsnittet och där ingen förbättring skett sedan 2010.

Tips och idéer att utveckla tillsammans

Kommunkompassens resultat kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling de närmaste åren.

I rapporten finns, förutom våra styrkor, en massa förslag på vad som kan förbättras och tips på goda exempel i andra kommuner.

Alla verksamheter ska nu involveras i arbetet med att steg för steg fortsätta kvalitetsarbetet.

Rapport Kommunkompassen Tyresö 2015 (öppnas i nytt fönster)

Fakta om kommunkompassen

Kommunkompassen genomförs för att ge stöd till kommunledningar och beskriva kommunen ur ett helhetsperspektiv. Resultatet ger möjligheter till att jämföra sig med andra kommuner och ta vara på goda exempel från andra. Utvärderingsprocess och rapporten är ett kunskapsstöd som kan omsättas till reellt förbättringsarbete.

En grupp från SKL besökte Tyresö under två dagar: De fick en presentation av Tyresö kommun och chefer på alla nivåer och fackliga företrädare har intervjuats. Dessutom har kommunens styrdokument, webbsida och intranät granskats.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-06-11