Tyck till om tyreso.se

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Verktyget utvärderar vad och hur hela kommunen gör för att:

  • utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet
  • utveckla styr- och uppföljningssystem
  • utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet
  • skapa goda arbetsplatser och delaktiga medarbetare
  • skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geografiska kommunen

 Läs om resultatet av Kommunkompassen 2015


Publicerad av: Britt-Marie Hansson Lähdet

Senast uppdaterad: 2017-01-20