Tyck till om tyreso.se

Undersökning av kommunens webbplats – tyreso.se

Tyresö kommuns officiella webbplats, tyreso.se, är kommunens viktigaste informationskanal.

Det finns flera olika möjligheter att söka på webbplatsen och det finns genvägar till de mest besökta sidorna. Man kan prenumerera på nyheter från de kommunala verksamheterna via digitala nyhetsbrev eller RSS.

I början av 2015 gjordes tyreso.se responsiv, det vill säga lättare att läsa i mobila enheter som smartphones och läsplattor. Navigationsstruktur och design är utformat med målet att göra det lätt för besökarna att hitta. Det finns flera sökmöjligheter och god tillgänglighet, bland annat genom tydliga länkar och möjlighet att få information uppläst och lättlästa sidor.

Tillgängligheten har förbättrats, bland annat genom tydligare länkar, lättlästa sidor och möjlighet att få information uppläst genom lyssna-funktionen som finns på alla sidor. Det finns samlingssidor för olika målgrupper, till exempel Ung och Senior.

Webbplatsundersökning: Tyresö bland de bästa

Sveriges kommuner och landsting, SKL, undersöker varje år kommunala webbplatser ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer under rubriken Webbundersökningar. Där hittar du resultatet av den senaste webbplatsundersökningen.

Läs mer om tyreso.se


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-06