Tyck till om tyreso.se

Undersökning av tekniska verksamheter

Vart tredje år undersöker Tyresö kommun vad Tyresöborna tycker om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering.

Undersökningen heter Kritik på teknik och genomförs av Sveriges kommun och landsting (SKL). 


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-18