Tyck till om tyreso.se

Kvalitetsbarometern LSS

Socialförvaltningarna i Nacka och Tyresö har gemensamt genomfört brukarundersökningen Kvalitetsbarometern LSS. Undersökning avser upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet inom funktionshinderområdet.

Lättläst: Länk till lättläst sammanfattning av vad brukarna tyckte 

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Undersökningen som gäller upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet i Nacka och Tyresö kommun genomfördes i samarbete med en extern konsult, utredningsspecialisten Bo Engström.

Brukarna och deras ombud gav omdömen om kvaliteten i boende och daglig verksamhet. Resultatet sammanvägt visar att verksamheterna håller en god kvalitet. De positiva omdömena om boende var fler i Tyresö än Nacka, medan det omvända gällde för daglig verksamhet. När det gäller specifikt gruppboenden fick Tyresö det bästa resultatet hittills bland de fem kommuner som genomfört undersökningen sedan år 2009.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-15