Tyck till om tyreso.se

Äldreboendet Trollängen

Trollängens äldreboende drivs på entreprenad av Carema Omsorg AB. Verksamhetens kvalitativa innehåll utvärderas en gång per år enligt det avtal som är tecknat mellan socialförvaltningen och entreprenören. Den senaste granskningen genomfördes i slutet av 2006.

2006

Under oktober–december 2006 granskades verksamheten på Trollängen av Tyresö kommuns kvalitetsutvecklare samt den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS). Chefer, personal, boende och anhöriga intervjuades. Intervjufrågorna har koncentrerats på bemötande, integritet, självbestämmande och aktiviteter.

Den sammanfattande bedömningen blev att verksamheten vid Trollängen fungerar väl, att de boende får god vård och omsorg och att hälso- och sjukvården bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Resultatet av undersökningen finns till höger.


Publicerad av: webmaster

Senast uppdaterad: 2008-01-07