Tyck till om tyreso.se

Nationell brukarundersökning 2016

I Tyresö kommun är äldre nöjda med äldreomsorgen. De upplever att de får ett bra bemötande av hemtjänsten och på vård-och omsorgsboende. Resultaten kommer från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning.


Stor andel nöjda men Socialnämndens mål uppfylls inte
 
Socialnämndens mål för 2016 är att:

  • andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda inom hemtjänst och särskilt boende är minst 90 procent.

Måluppfyllelse vård-och omsorgsboende
76 procent av de boende på vård-och omsorgsboende anger att de är ganska eller mycket nöjda med sitt boende. Det är en minskning med tre procentenheter sedan föregående år. 79 procent angav 2015 att de var ganska eller mycket nöjda.

Resultatet för kommunen är lägre än rikets resultat. 83 procent av äldre boende på vård- och omsorgsboende i riket anger att de är ganska eller mycket nöjda med sitt boende.

Måluppfyllelse hemtjänst
88 procent av äldre med hemtjänst anger att de är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Det är en ökning med två procentenheter sedan föregående år. 86 procent angav 2015 att de var ganska eller mycket nöjda. 

Resultatet för kommunen ligger i nivå med rikets resultat. 89 procent av äldre med hemtjänst anger att de är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. 


Publicerad av: sandra.rosendahl@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-11-11