Tyck till om tyreso.se

Nationell brukarundersökning 2011

När brukarna fått bedöma äldreomsorgen i Tyresö har medelbetyget sjunkit jämfört med 2010. Vad gäller äldreboenden får Tyresö ändå högre betyg än snittet. Inom hemtjänsten behöver information, inflytande och social samvaro förbättras.

Den 14 december 2011 presenterades Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom hemtjänst och äldreboende.

– Enligt rapporten har kundnöjdheten sjunkit sedan vår toppnotering förra året och det är något vi måste analysera mer för att se vad det kan bero på. Vi har en målsättning för 2012 om att hålla den höga nivån vi hade 2010 och den målsättningen står fast, säger Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande.

Äldreboenden – bättre än snittet

I den nationella brukarundersökningen blev helhetsresultatet NKI (Nöjd kund index) för äldreboenden blev 70. Det är en försämring jämfört med förra årets resultat 76, men bättre än 2008 då resultatet var 68. Resultatet är fortfarande högre än genomsnittet i landet (69), Stockholms län (65) och Södertörnskommunerna (68). Flera indikatorer har förändrats sedan tidigare undersökning varför jämförelser bakåt i tid inte är helt rättvisande.

Hemtjänsten – sämre helhetsbetyg

Helhetsresultatet NKI i brukarundersökningen för hemtjänsten har också försämrats från en hög nivå förra året, 79, till årets resultat 70. Det är en relativt stor försämring, tillbaks till 2008 år nivå och sämre än genomsnittet i landet. Det är dock jämförbart med genomsnittet i länet och Södertörn (bägge 71). Fortfarande är burkarna mycket nöjda med bemötandet från personalen och tryggheten i hemmet. Det är särskilt angeläget att förbättra information, inflytande och social samvaro som har relativt låga värden.

Resultat per enhet–  högt betyg för Ängsgården och Krusmyntan

Bland äldreboendena fick Ängsgården (kommunal regi) toppbetyg med NKI 91 och brukarna på Krusmyntan (privat regi Carema Care) var mycket nöjda med NKI 78. Sämre resultat nåddes av Trollängen (Carema) med 65 och Björkbacken (kommunal regi) med 63.

Högsta värde fick den kommunala hemtjänsten i Trollbäcken NKI 74 och därefter Lindalen (privat regi) med 71.

Så görs den nationella brukarundersökningen

Den nationella brukarundersökningen genomförs av Socialstyrelsen och bygger på enkätsvar från äldre personer som har hemtjänst eller bor i äldreboenden. I Tyresö har 97 personer i äldreboenden och 208 personer med hemtjänst besvarat enkäten. Det innebär svarsfrekvenser om 55 respektive 66 procent. Enkätundersökningen genomfördes juli-september 2011.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2014-10-02