Tyck till om tyreso.se

Äldreomsorg


Undersökningar inom äldreomsorg

 • Kvalitetsbarometern 2013

  Brukarnas betyg på mötet med socialtjänsten. Socialförvaltningen har gett en extern konsult i uppdrag att undersöka hur medborgare som haft ...

 • Nationell brukarundersökning 2016

  Vad tycker de äldre om sin äldreomsorg? Socialstyrelsen resultat från den årliga brukarundersökningen visar att en hög andel av de äldre är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten och vård-och omsorgsboende.

 • Nationell brukarundersökning 2014

  I Tyresö tycker 98 procent av äldre personer med hjälp av hemtjänsten och 96 procent av de äldre på vård- och omsorgsboende att personalen ...

 • Nationell brukarundersökning 2013

  97 procent av de äldre inom hemtjänsten och 95 procent av de äldre på äldreboenden tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt. Det visar Socialstyrelsens brukarundersökning.

 • Nationell brukarundersökning 2012

  De flesta äldre med hemtjänst och de som bor i särskilt boende i Tyresö är sammantaget mycket eller ganska nöjda med omsorgen. Nöjdhetsgraden är i nivå med genomsnittet i Stockholms län.

 • Nationell brukarundersökning 2011

  Vad tycker brukarna om kvaliteten i hemtjänst och äldreboende? Denna nationella brukarundersökning omfattar landets samtliga kommuner och stadsdelar. Undersökningen gjordes 2011.

Publicerad av: britt-marie.hansson-lahdet@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-17