Tyck till om tyreso.se

Utvärderingar inom förskola och skola

Varje år genomförs elev- och föräldraenkäter i Tyresös förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklasser, grundskolans årskurs 2, 5 och 8 samt grundsärskolan.

Under första kvartalet varje år får föräldrar möjlighet att tycka till om verksamheten där deras barn är inskrivna. Även elever i årskurs 5 och 8 tillfrågas. 

I undersökningen 2016 tillfrågades även föräldrar med barn i årskurs 1 och 3 samt elever i årskurs 3.

Resultat från sju av elevfrågorna i enkäten sammanställs i Sveriges Kommuner och Landstings rapport Öppna jämförelser (gäller dock inte grundsärskolans enkät). Detta gör att det går att jämföra resultat med övriga kommuner i Sverige. Resultaten för 2016 års Öppna jämförelser publiceras under våren på:

SKL:s webbplats

Resultat på kommunnivå hittar du under relaterad information.

Resultat på skolnivå

Alla förskolor och skolor får de egna resultaten i diagramform. Resultaten publiceras på respektive förskolas/skolas webbplats.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2013-03-27