Tyck till om tyreso.se

Utvärderingar inom förskola och skola

Varje år genomförs elev- och föräldraenkäter i Tyresös förskolor, pedagogisk omsorg, förskoleklasser, grundskolans årskurs 2, 5 och 8 samt grundsärskolan.

Under första kvartalet varje år får vårdnadshavare möjlighet att tycka till om verksamheten där deras barn är inskrivna. Även elever i årskurs 5 och 8 tillfrågas.

I undersökningen 2017 tillfrågades även vårdnadshavare med barn i förskoleklass.

Syftet med enkäten är att ta reda på hur elever och vårdnadshavare uppfattar Tyresös förskolor och skolor. Svaren används för att utveckla och förbättra verksamheterna.

Resultat på kommunnivå hittar du under relaterad information.

Resultat på skolnivå

Alla förskolor och skolor får de egna resultaten i diagramform. Resultaten publiceras på respektive kommunal förskolas/skolas webbplats.

Skolinspektionen har egen enkät 2017

2017 genomför Skolinspektionen en liknande enkät, Skolenkäten, under samma tidsperiod. Enkäten besvaras av vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan samt elever i årskurs 5, 9 och år 2 på gymnasiet. Mer information finns att läsa på Skolinspektionens webbplats


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2013-03-27