Tyck till om tyreso.se

Utvärdering av bygglovsprocessen

Tyresö kommun samarbetar med andra kommuner i Bygglovsalliansen för att förbättra servicen kring bygglovsansökningar. Man tittar bland annat på handläggningstid och kostnad för handläggningen.

I undersökningen 2012, klättrade bygglovshanteringen i Tyresö från näst sämst till en andraplats i rankingen. 2013 sjönk nöjdheten dock något, 2/3 sade sig då vara nöjda eller mycket nöjda med bygglovsprocessen som helhet.

I Bygglovsalliansens brukarundersökningar blir alla som ansökt om bygglov under året ombedda att besvara en kort enkät som behandlar olika kvaliteter i servicen från kommunerna. Enkätsvaren och nyckeltalen har sammanställts i  rapporter.

I Bygglovsalliansen medverkade Tyresö, Danderyd, Gotland, Haninge, Huddinge, Håbo, Järfälla, Knivsta, Lidingö, Nacka, Stockholm, Täby, Upplands Väsby, Vaxholm och Österåker.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-17