Tyck till om tyreso.se

Jämförelser och utvärdering

Tyresö kommun använder statistik och deltar regelbundet i ett antal nationella undersökningar. Med hjälp av resultaten kan vi både göra jämförelser med andra kommuner och utvärdera hur vi utvecklar vår egen kommun.


Utvärderingar, brukarundersökningar och nyckeltal

 • Statistik och kommunövergripande undersökningar

  Här kan du läsa om Tyresös kommunövergripande undersökningar och om olika kvalitetsprojekt. Vi undersöker bland annat vad kommuninvånarna tycker om servicen och vad de vill att kommunen ska prioritera.

 • Utvärdering av verksamheter

  Brukarundersökningar genomförs regelbundet inom förskolan, handikappomsorgen, bygglov, gator, vägar, näringsliv, grundskolan, gymnasiet och äldreomsorgen.

 • Jämförelseguiden

  Tyresö kommun har skapat en webbaserad jämförelsetjänst. Här kan man söka och jämföra olika verksamheter i Tyresö kommun, både kommunala och privata.

 • Öppna jämförelser

  I öppna jämförelser hittar du information om kvalitet, resultat och kostnader inom kommunala verksamheter i hela landet.

 • Södertörns nyckeltal

  Södertörnskommunernas jämförande nyckeltal ger en översiktlig bild av kostnader och service för många kommunala verksamheter.

 • Öppna data

  Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel upphovsrätt). Här kan du se och hämta data från Tyresö kommuns verksamheter.

Publicerad av: webmaster

Senast uppdaterad: 2017-02-01

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Kvalitetschef
Catrin Ullbrand
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2

Politiskt ansvar