Tyck till om tyreso.se

Temagranskningar

Kommunstyrelsen fastställer årligen en övergripande plan för granskningar inom Medborgarfokus.

Följande temagranskningar är planerade att genomföras under 2016:

  • Uppföljning av 2014 års granskning av socialförvaltningens handläggning och rutiner för uppdatering av biståndsbeslut inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning.
  • Uppföljning av 2014 års granskning av hur avfallshanteringen i Tyresö kommun fungerar ur ett medborgarperspektiv - fokus på effektiviserad process internt och med leverantörer.
  • Granskning av handläggning och svar på synpunkter och felanmälan från medborgarna samt hur förslag från medborgarna hanteras.

Publicerad av: britt-marie.hansson-lahdet@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-01