Tyck till om tyreso.se

Socialtjänstens verksamhetsområden

Fristående kvalitetsgranskningar av verksamheter inom socialtjänsten utförs av kommunens kvalitetsenhet.

Kommunens målsättning är att samtliga verksamheter ska granskas regelbundet och i samma omfattning oavsett regi. Fristående och oberoende granskningar görs både på kommunal och privat drivna verksamheter. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna.

Granskning sker även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden.

Granskningarna resulterar i rapporter som beskriver hur verksamheter uppfyller krav och mål i lagar, avtal samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I granskningen ingår också att undersöka om kommunens riktlinjer och kvalitetsgarantier uppfylls. Rapporten överlämnas till socialförvaltningen som fattar beslut om eventuella åtgärder. Därefter anmäls rapporten till socialnämnden.

Planerade och/eller oanmälda verksamhetsbesök, intervjuer, dokumentgranskning och observationer är metoder som används vid kvalitetsgranskning.

Förutom fristående kvalitetsgranskningar utövar socialförvaltningen tillsyn över hälso- och sjukvården, genomför uppföljning på individnivå samt ansvarar för avtalsuppföljningar.


Publicerad av: britt-marie.hansson-lahdet@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-01