Tyck till om tyreso.se

Socialtjänstens verksamhetsområden

Fristående kvalitetsgranskningar av verksamheter inom socialtjänsten utförs av kommunens kvalitetsenhet.

Kommunens målsättning är att samtliga verksamheter ska granskas regelbundet och i samma omfattning oavsett regi. Fristående och oberoende granskningar görs både på kommunal och privat drivna verksamheter. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna.

Granskningarna resulterar i rapporter som beskriver hur verksamheter uppfyller krav och mål i lagar, avtal samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I granskningen ingår också att undersöka om kommunens riktlinjer och kvalitetsgarantier uppfylls. Rapporten överlämnas till socialförvaltningen som fattar beslut om eventuella åtgärder. Därefter anmäls rapporten till socialnämnden.

Planerade och/eller oanmälda verksamhetsbesök, intervjuer, dokumentgranskning och observationer är metoder som används vid kvalitetsgranskning.

Granskning sker även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden.

I kommunens jämförelseguide kan ni ta del av granskningar inom socialtjänstens verksamheter. Länk till jämförelseguiden

Förutom fristående kvalitetsgranskningar utövar socialförvaltningen tillsyn över hälso- och sjukvården, genomför uppföljning på individnivå samt ansvarar för avtalsuppföljningar.


Publicerad av: britt-marie.hansson-lahdet@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-15