Tyck till om tyreso.se

Förskolor och pedagogisk omsorg

I Tyresö kommun granskas samtliga förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem) regelbundet. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling av verksamheterna.

Granskning sker även då kommunen på något sätt görs uppmärksam på risker, brister eller missförhållanden.

Granskningen utförs av en fristående kvalitetsenhet och resulterar i en rapport som beskriver hur verksamheterna når målen i skollag, läroplan och uppfyller kommunens eller egna riktlinjer. Rapporten lämnas över till barn- och utbildningsförvaltningen, som beslutar om verksamheten behöver vidta åtgärder. Rapporten presenteras för barn- och utbildningsnämnden och publiceras därefter här på hemsidan.

Verksamhetsbesök, intervjuer, dokumentgranskning och observationer är metoder som används vid granskning.


Publicerad av: britt-marie.hansson-lahdet@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-01