Tyck till om tyreso.se

Tillsyn och granskning

Tyresö har en kvalitetsenhet som genomför fristående och oberoende granskningar av verksamheter som kommunen ansvarar för.

Syftet är att bidra till kvalitetssäkring och utveckling, så att medborgarna är nöjda med, och har god nytta av den verksamhet kommunen ansvarar för.

Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-24 § 71 att en övergripande plan för granskningar ska fastställas varje år.
Granskningsplan 2016

Granskningsmetoder

Granskningar kan utföras på olika sätt, alltifrån fördjupade granskningar med oanmälda verksamhetsbesök och intervjuer med brukare, anhöriga och personal, till särskilda temagranskningar inom olika verksamheter samt enkätundersökningar. Temagranskningar kan omfatta all verksamhet inom ett område alternativt ett representativt urval av verksamheter.

Processkarta för tillsyn och granskning i Tyresö kommun


Genomförda granskningar

  • Förskolor och pedagogisk omsorg

    I Tyresö kommun granskas samtliga förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem) regelbundet. Syftet är att bidra till kvalitetssäkring ...

  • Socialtjänstens verksamhetsområden

    Fristående kvalitetsgranskningar av verksamheter inom socialtjänsten utförs av kommunens kvalitetsenhet.

  • Temagranskningar

    Kommunstyrelsen fastställer årligen en övergripande plan för granskningar inom Medborgarfokus.

Publicerad av: britt-marie.hansson-lahdet@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-02-01