Tyck till om tyreso.se

Synpunktshantering

I Tyresö kommun tar vi alla synpunkter; idéer, beröm, klagomål, åsikter, förslag och felanmälan från våra invånare på allvar. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Du har all rätt att uttrycka dina åsikter om den service du får. Du har också rätt till ett bra bemötande, att bli respekterad och lyssnad på.

En synpunkt ger oss i kommunen möjlighet att ta itu med det problem eller missförstånd som har uppstått. Det är en möjlighet för oss att ge god kvalitet och att bli ännu bättre på det vi gör.

Vi hanterar synpunkter snarast möjligt

För de flesta är det viktigt att få snabbt svar på sin synpunkt. Inom tio arbetsdagar ska du som har klagat få svar från kommunen. Vid ett mer omfattande ärende ska du hållas underrättad under handläggningens gång.

Vi har tydliga rutiner

Alla som arbetar i kommunen ska känna till rutinerna kring synpunktshanteringen. Du kan framföra synpunkter personligen, per telefon och mail, genom Tyresö kommuns facebooksida och genom kommunens e-tjänstportal. 

Så här lämnar du skriftliga synpunkter genom e-tjänstportalen

Gå in på E-tjänstportalen och fyll i dina synpunkter. Klicka på länken för att komma till sidan där du kan lämna dina synpunkter. 

Du kan vara anonym

Du kan vara anonym när du framför synpunkter. Nackdelen är att vi då inte kan ta kontakt med dig och berätta hur vi följer upp synpunkten.

Vi åtgärdar, förbättrar och ställer till rätta

Vi ser hela synpunkshanteringen som ett verktyg i vårt kvalitetsarbete.

  • Ett bra system för synpunktshantering ger viktig information för den aktuella enheten. Då kan man ta itu med de problem som föranleder klagomålet och förbättra arbetet.
  • En samlad kunskap om alla synpunkter ger viktig information till ledningen. Ledningen får veta om det finns behov av nya arbetssätt eller en förbättrad organisation.
  • Rutinerna för synpunktshantering fungerar också som ett instrument för de förtroendevalda för att följa upp verksamheten.

Publicerad av: sandra.rosendahl@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Insyn i politiken

Insyn i politiken

Insyn i politiken

På webbplatsen Insyn finns allt som rör de politiska besluten i Tyresö.

I politiker- och nämndregistret kan du se vilka som sitter i fullmäktige och i nämnder och styrelser.