Tyck till om tyreso.se

Servicecenter – din kontakt med kommunen

Till Servicecenter kan Tyresöborna vända sig för att få information och vägledning, ställa frågor, lämna synpunkter och klagomål, be om råd och mycket annat som gäller kommunen.

Medborgarnas viktigaste kanaler för kontakt med kommunen är personliga besök, telefonkontakter, besök på hemsidan och utnyttjande av e-tjänster.

Syftet med Servicecenter är att ge förbättrad information och service till medborgarna samt att samtal i ökad utsträckning skall besvaras vid första kontakten. Belastningen på handläggarna ska minska så att handläggarna kan koncentrera sig på mer komplicerade ärenden.

Handläggare tar emot besökare i Servicecenter och svarar på frågor via telefon och e-post.

Verksamheten startade den 18 februari 2008.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-07-31

Högermeny

Kontakt

Servicecenter

Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Du når oss via gångbron som börjar vid hissen ovanför rulltrapporna.