Tyck till om tyreso.se

Vuxenutbildning

Det finns flera möjligheter att utbilda sig som vuxen i Tyresö. Inom den kommunala vuxenutbildningen erbjuds utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Inom C3L, centrum för Livslångt Lärande, erbjuds utbildningar inom Komvux, KY – Kvalificerad yrkesutbildning, distansutbildning samt högskoleutbildning.

Vi lovar:

  • Alla Tyresöbor kan få studie- och yrkesvägledning på C3L.
  • Studerande på C3L får en individuell studieplan
  • Vuxna Tyresöbor kan läsa grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kärnämnen eller andra ämnen som ger behörighet till högre utbildningar på C3L. Om kurserna för närvarande inte erbjuds på C3L, får du läsa dem i samverkande grannkommun eller på distans.
  • För att säkerhetsställa undervisningens kvalitet genomförs årligen studerandeundersökningar.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-01-11

Högermeny

Kvalitet

Kvalitet