Tyck till om tyreso.se

Vatten och avlopp

Kommunen förser abonnenterna i Tyresö med vatten och tar hand om och renar avloppsvattnet. Vi underhåller och ansvarar för 50 mil VA-ledningar, vattentorn samt tryckstegring- och pumpstationer.

Vi lovar:

  • Vi levererar alltid gott och tjänligt vatten som uppfyller Livsmedelsverkets normer.
  • Du ska inte vara utan vatten mer än fem timmar per år.
  • Om du blir utan vatten kan du hämta vatten vid en vattenpost eller från en tankvagn senast två timmar efter att avbrottet konstaterats. Du ska då inte behöva gå längre än 500 meter för att hämta vatten.
  • Om en vattenläcka i kommunens ledningsnät upptäcks under ordinarie arbetstid börjar vi reparationsarbetet inom två timmar. Om en läcka upptäcks på andra tider börjar vi arbetet inom fyra timmar.

Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-18

Högermeny